Czym jest projekt „Znajdź pomysł na siebie”?

Cykl spotkań profilaktycznych pomaga zarówno młodzieży jak i wychowawcom poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości. 

Każde spotkanie trwa 90 minut (dwie godziny lekcyjne), w trakcie których prowadzący wraz z młodzieżą próbują – niekiedy w żartobliwy  sposób –  odpowiedzieć na pytanie gdzie dziś warto szukać szacunku, miłości i akceptacji – niezbędnych wartości, aby budować silne, zdrowe społeczeństwo i promować wartości rodzinne, które stanowią fundament przeciwdziałania przyczynom przestępczości. 

 

Spotkania są skonstruowane w taki sposób, by zaktywizować wszystkich jego uczestników i zachęcić ich do aktywnego przeżywania młodości. Program artystyczny o wysokiej jakości podparty jest świadectwami z życia artystów. Zawiera on także elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania: STOP PRZEMOCY. 

 

Równolegle z zajęciami dla młodzieży odbywać się będą konferencje dedykowane dla wychowawców i nauczycieli. Poprowadzone przez specjalistów i praktyków zajęcia mają charakter warsztatów podejmujących tematykę reagowania i zapobiegania czynom karalnym dzieci i młodzieży, pracy wychowawczej i terapeutycznej, ćwiczeń i porad dotyczących z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberbezpieczeństwa. Spotkania będą się odbywać w szkołach do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Wraz z realizacją 60 spotkań w szkołach na terenie całej Polski, będzie miała miejsce kampania społeczna „Znajdź pomysł na siebie”. Wśród ambasadorów będą m.in. Dominika Chorosińska, Dariusz Kowalski czy Andrzej Sobczyk.