Projekt „Znajdź pomysł na siebie” powstał z myślą o młodzieży. Przez jego realizację chcemy pokazać, że młody człowiek może znaleźć w swoim życiu szczęście, zbudować silne i zdrowe relacje oraz aktywnie prze-żyć życie ze świadomością swoich pasji i talentów. Jesteśmy przekonani, że może się to dokonać w sposób wolny od przemocy i przestępczości.

Do końca roku odbędzie się 60 spotkań w szkołach, podczas których będziemy sprawdzać gdzie dziś warto szukać szacunku, miłości i akceptacji – niezbędnych wartości, aby budować silne, zdrowe społeczeństwo i promować wartości rodzinne, które stanowią fundament przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Program obejmuje skecze, konkursy, prezentacje oraz pokaz beat-boxu – w wykonaniu jednego z najlep-szych polskich specjalistów w tej dziecienie – prykONE, a także występy członków zespołu Full Power Spirit.

Równolegle z zajęciami dla młodzieży odbywać się będą konferencje dedykowane dla wychowawców, nauczycieli tej młodzieży. Poprowadzone przez specjalistów i praktyków zajęcia będą miały charakter często warsztatów w tematach m.in.czyny karalne dzieci i młodzieży – zapobieganie, reagowanie, praca wycho-wawcza i terapeutyczna, jak bezpiecznie korzystać z internetu, cyberbezpieczeństwo.