Cykl spotkań profilaktycznych pomaga zarówno młodzieży jak i wychowawcom poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości.  Każde spotkanie trwa 90 minut (dwie godziny lekcyjne), w trakcie których prowadzący wraz z młodzieżą próbują - niekiedy w żartobliwy  sposób -  odpowiedzieć na pytanie gdzie dziś warto szukać szacunku, miłości i

Wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet ewaluacyjnych pokazują, że język HIP-HOP-owej kultury, tak bardzo bliskiej młodym ludziom, może być bardzo dobrym i zrozumiałym nośnikiem trudnych i wymagających treści.    Do udziału w projekcie „Znajdź pomysł na siebie” zostali zaproszeni artyści, którzy pomogą młodzieży w prosty i zrozumiały sposób wskazać gdzie dziś warto