Cykl spotkań profilaktycznych pomaga zarówno młodzieży jak i wychowawcom poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości. 

Każde spotkanie trwa 90 minut (dwie godziny lekcyjne), w trakcie których prowadzący wraz z młodzieżą próbują – niekiedy w żartobliwy  sposób –  odpowiedzieć na pytanie gdzie dziś warto szukać szacunku, miłości i akceptacji – niezbędnych wartości, aby budować silne, zdrowe społeczeństwo i promować wartości rodzinne, które stanowią fundament przeciwdziałania przyczynom przestępczości. 

 

Spotkania są skonstruowane w taki sposób, by zaktywizować wszystkich jego uczestników i zachęcić ich do aktywnego przeżywania młodości. Program artystyczny o wysokiej jakości podparty jest świadectwami z życia artystów. Zawiera on także elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania: STOP PRZEMOCY. 

 

Równolegle z zajęciami dla młodzieży odbywać się będą konferencje dedykowane dla wychowawców i nauczycieli. Poprowadzone przez specjalistów i praktyków zajęcia mają charakter warsztatów podejmujących tematykę reagowania i zapobiegania czynom karalnym dzieci i młodzieży, pracy wychowawczej i terapeutycznej, ćwiczeń i porad dotyczących z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberbezpieczeństwa. Spotkania będą się odbywać w szkołach do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Wraz z realizacją 60 spotkań w szkołach na terenie całej Polski, będzie miała miejsce kampania społeczna „Znajdź pomysł na siebie”. Wśród ambasadorów będą m.in. Dominika Chorosińska, Dariusz Kowalski czy Andrzej Sobczyk. 

Cykl spotkań profilaktycznych pomaga zarówno młodzieży jak i wychowawcom poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości.  Każde spotkanie trwa 90 minut (dwie godziny lekcyjne), w trakcie których prowadzący wraz z młodzieżą próbują - niekiedy w żartobliwy  sposób -  odpowiedzieć na pytanie gdzie dziś warto szukać szacunku, miłości i

Wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet ewaluacyjnych pokazują, że język HIP-HOP-owej kultury, tak bardzo bliskiej młodym ludziom, może być bardzo dobrym i zrozumiałym nośnikiem trudnych i wymagających treści.    Do udziału w projekcie „Znajdź pomysł na siebie” zostali zaproszeni artyści, którzy pomogą młodzieży w prosty i zrozumiały sposób wskazać gdzie dziś warto